Jarný zber nebezpečného odpadu priamo na Vašej ulici

Jarný zber nebezpečného odpadu priamo na Vašej ulici

Odpad s obsahom škodlivých látok tvorí cca 1% komunálnych odpadov, ktorý v prípade uloženia na skládku odpadov tvorí potenciálne nebezpečenstvo kontaminácie životného prostredia. Nakoľko Mesto Banská Bystrica si je vedomé tohto rizika, aj túto jar umožní obyvateľom Banskej Bystrice, ktorí chcú chrániť naše životné prostredie, odovzdať tento odpad počas mobilného zberu nebezpečného odpadu pracovníkom firmy Detox s.r.o Banská Bystrica, ktorí zabezpečia jeho profesionálne spracovanie.

UPOZORNENIE: Mimo uvedené zastávky nie je vzhľadom na časový harmonogram možné zastaviť, resp. zájsť. Prosíme vyčkať na auto odberateľa a nevytvárať skládky odpadu na miestach zberu.

Nebezpečné látky, ktoré môžete odovzdať: Autobatérie a batérie; farby; fotografický papier; lieky; motorové, jedlé, minerálne a syntetické olej; olejové filtre; odpadové chemikálie; obaly a nádoby znečistené škodlivinami; ortuťové teplomery; plasty znečistené ropnými látkami; riedidlá; rozpúšťadlá; chemicky znečistené textílie; ustaľovače; vývojky; výbojky; chemicky znečistené vody; zvyšky pesticídov a insektícídov; žiarivky; elektrické a elektronické spotrebiče; odpady s obsahom nebezpečných látok (azbest) a pod.

 

TERMÍN ZBERU je 27. 5. 2017 a 3. 6. 2017

 

Harmonogram mobilného zberu TU

 

Uvedené odpady, aj vo väčších množstvách, môžete ako občan mesta Banská Bystrica bezplatne odovzdať celý rok na prevádzke spoločnosti DETOX s.r.o.,  Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica (smer na Iliaš/ Mercury Market, prvá odbočka vpravo do priemyselného areálu);


- v pracovných dňoch od 7.00 do 15.30 hod.
- v čase mobilného zberu (27.5. a 3.6.) od 8.00 do 13.00.

Upozornenie: nie je možné prebrať odpady počas celozávodnej dovolenky 24.7. - 04.08.2017

Podmienkou pre prevzatie odpadu je predloženie občianskeho preukazu. Odpady obsahujúce nebezpečné látky – azbest musia byť zabalené v big-baggoch (dostupné v DETOX s.r.o.), rozmerné platne môžu byť uložené na palete, zabalené vo fólii a previazané páskou (bezplatný odber platí pre max. 500 kg azbestu na nehnuteľnosť). Použitie VZV je možné len do 15.00.

Kontakt

tel. 048 - 47 125 11