Odborný seminár VODNÝ ZÁKON PRE PODNIKY - praktické návody a riešenia

 

Vážení partneri,

pozývame Vás na odborný seminár na tému VODNÝ ZÁKON PRE PODNIKY - praktické návody a riešenia, ktorý sa bude konať 28.09.2017  (tento termín je už obsadený) a 12.10.2017 (počet volných miest 50) v Banskej Bystrici.

Po roku a pol sme pre Vás pripravili odborný seminár, ktorý je medzi našimi klientmi najobľúbenejší, a to najmä vďaka možnosti vypočuť si praktické rady, upozornenia a návody priamo od inšpektora, teda človeka najpovolanejšieho. Možnosť konzultovať konkrétne problémy priamo s inšpektorom Vám pomôže najlepšie zosúladiť prevádzku s legislatívnymi povinnosťami a predísť pokutám.

Tento raz sme výklad pána Mgr. Schabjuka doplnili o výklad ďalšieho odborníka z praxe Ing. Krupovú, PhD. z okresného úradu. Prevedie Vás problematikou povoľovacích procesov vo vodnom hospodárstve a upozorní na potrebné zosúladenie vydaných vodoprávnych rozhodnutí, aby nestratili platnosť v zmysle posledných noviel vodného zákona. Vysvetlí najmä problematiku odberu podzemných vôd - celého procesu prehodnocovania vydaných rozhodnutí v zmysle metodického usmernenia MŽP.

 

Na seminári sa dozviete: --> AKO správne zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami --> AKO zabezpečiť sklady, výrobné haly a stáčacie miesta --> AKÉ dokumenty musíte mať spracované --> AKÉ povolenia potrebujete a ako ich získať --> ČO kontroluje SIŽP -> AKO sa vyhnúť vysokým pokutám? --> AKO zosúladiť vydané rozhodnutia v zmysle posledných noviel vodného zákona + fotografie s názornými ukážkami a príkladmi z praxe, ako správne zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami.

Seminár je určený prevádzkovateľom, ktorí nakladajú s vodami a/alebo so znečisťujúcimi látkami, podnikovým ekológom a vodohospodárom, projektantom a všetkým pracovníkom v oblasti ochrany ŽP.

Účastníci seminára majú možnosť zaslať dopredu otázky pre prednášajúceho, ktoré budú následne zodpovedané v rámci odborných prednášok resp. riešené v rámci diskusií.

Nakoľko sa nám často stalo, že záujemcov o seminár bolo viac ako bola kapacita miest, rezervovali sme ešte jeden termín. V prípade, že sa kapacita prvého seminára naplní a bude ešte dostatočný počet záujemcov, aby sa naplnil ďalší, bude sa konať ten istý seminár v termíne 12.10.2017 (už je možné prihlasovať sa len na tento termín), opäť v Banskej Bystrici.

 

Podrobné informácie o seminári a prihlášku nájdete v nižšie uvedených odkazoch.

 

V prípade Vašich doplňujúcich otázok, je Vám k dispozícii Ing. Andrea Hrušovská, tel.: 047 560 41 52, e-mail: andrea.hrusovska@detox.sk alebo Ing. Milka Kroulová, mobil 0905 153 231, kroulova@detox.sk.