Aktuality

09/05/2017
Jarný zber nebezpečného odpadu priamo na Vašej ulici Odpad s obsahom škodlivých látok tvorí cca 1% komunálnych odpadov, ktorý v prípade uloženia na skládku odpadov tvorí potenciálne nebezpečenstvo kontaminácie životného prostredia. Nakoľko Mesto...
20/04/2017
       V tomto  roku oslavuje spoločnosť DETOX s.r.o. svoje 25. narodeniny a zaradí sa medzi úspešné slovenské firmy, ktoré dokázali existovať a prosperovať počas celého štvrťstoročia! Počas tohto obdobia sme sa snažili...
Pozri všetky aktuality