Aktuality

08/03/2017
Vážení  partneri,     doposiaľ sme Vám ponúkali školenia najmä z oblastí odpadovej problematiky, ochrany ovzdušia a vôd. Avšak v dnešnej dobe je množstvo povinností, o ktorých podniky nie sú informované, aj napriek tomu, že sa...
08/12/2016
V novom roku sa budeme musieť prvý krát popasovať so zmenami v povinnom vypracovaní hlásení v odpadovom a obalovom hospodárstve vďaka úplne novej legislatíve v tejto oblasti. Aby sme Vás ušetrili problémov a zmätkov spojených s novými ohlasovacími...
Pozri všetky aktuality