Aktuality

23/06/2017
Celozávodná dovolenka Po prvýkrát počas 25 ročnej histórie DETOXu sme sa rozhodli užiť si letné dni v rovnakom termíne. Veríme, že už aj Vy sa tešíte na tú svoju dovolenku a po jej absolvovaní sa opäť stretneme v práci plný sily a dobrej nálady....
09/05/2017
Jarný zber nebezpečného odpadu priamo na Vašej ulici Odpad s obsahom škodlivých látok tvorí cca 1% komunálnych odpadov, ktorý v prípade uloženia na skládku odpadov tvorí potenciálne nebezpečenstvo kontaminácie životného prostredia. Nakoľko Mesto...
Pozri všetky aktuality