Aktuality

29/11/2017
ZÁKON O ODPADOCH a ohlasovacie povinnosti firiem a výrobcov V PRAXI Koniec roka nám opäť priniesol významné zmeny v legislatíve odpadového hospodárstva. Mení sa zákon o odpadoch ako aj vykonávacie vyhlášky vrátane katalógu odpadov. Pokiaľ sa chcete...
29/11/2017
ENVIRONMENTÁLNY KALENDÁR A KATALÓG ODPADOV ODPORÚČAME VÁM VÝBORNÉ PRAKTICKÉ POMOCKY PRE UĽAHČENIE PRÁCE V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V PODNIKOCH Environmentálny kalendár - pomôcka pre každého pracovníka zodpovedného za odpadové...
Pozri všetky aktuality