Aktuality

09/09/2016
ZÁKON O ODPADOCH výklad a praktická ukážka plnenia niektorých povinností na modelovej firme.    Odborný seminár sa bude konať 25.10.2016 v Banskej Bystrici. Podrobné informácie o seminári a prihlášku nájdete v nižšie uvedených odkazoch....
09/05/2016
Jesenný zber nebezpečného odpadu priamo na Vašej ulici Odpad s obsahom škodlivých látok tvorí cca 1% komunálnych odpadov, ktorý v prípade uloženia na skládku odpadov tvorí potenciálne nebezpečenstvo kontaminácie životného prostredia. Nakoľko Mesto...
Pozri všetky aktuality